Vanhustenkoti Mäki-Kevari.

Kuva: Pauli-Veikko Koivusalo

Mäki-Kevari on 20-paikkainen laitoshoidon yksikkö. Jossa huolehditaan perushoidollista apua tarvitsevien vanhusten hyvinvoinnista. Hoivan ja huolenpidon lähtökohtana on vanhusten tarpeet. Autamme ja tuemme heitä ammattitaitoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen yhteistyössä omaisten kanssa. Keskeiset periaatteeme ovat asukaslähtöisyys, yksilöllisyys ja turvallisuus.

Vanhainkodin tilat ovat pääosin yhden hengen huoneita. Henkilöstö työskentelee kolmessa vuorossa. Työntekijöitä on yksi osastonhoitaja (Mäki-Kevari ja Rauhankodin yksiköissä). Yksi sairaanhoitaja ja yhden lähihoitajan-nimikkeellä työskentelevää hoitajaa.

Hakemukset käsitellään Sas-työryhmässä. Asukkaiksi tullaan vasta siinä vaiheessa kun muut palvelumuodot eivät asiakkaille enää sovi.

 

Rauhankoti

Yksikkö on 10-paikkainen tehostetun palvelunasumisen yksikkö ja sijaitsee Mäki-Kevarin yhteydessä. Yksikkö on erikoistunut ns. Dementtiayksiköksi. Yksikössä on myös yöllä työntekijä paikalla yöhoito huolletaan Mäki-Kevarin puolelta. Työntekijöitä on lähihoitajan nimikkeellä yhteensä 5 henkilöä.

Hakemukset käsitellään Sas-työryhmässä. Asukkaaksi tullaan kun asiakas ei enää kotihoidossa runsaankaan tuen turvin pärjää.

 

Haku ja päätökset

Hakemuslomakeita Mäki-Kevariin ja Rauhankotiin saa Ylihärmän Perusturvatoimista/toimistosihteeri, Päämajantie 6 62375 Ylihärmä Tai

www.kaksineuvoinen.fi-Vanhuspalvelut -Asumispalvelut ja laitoshoito.

 

Härmien vanhustyönohjaaja tekee viranhaltijapäätökset asukasvalinnoista. Puhelin Härmien alueen vanhustyönohjaajalle on 06-24124224, häneltä saa myös lisätietoja.

 

Tekstin Koko